ΔΕΥΤΕΡΑ
Opening space Mabon season
12:30 - 13:00
Divine pregnancy (ενσυνείδητη εγκυμοσύνη)
17:00 - 17:50
Yogadjust Body II
18:15 - 19:15
Ashtanga Traditionally III
19:30 - 20:45
Hatha everevolving practise
21:00-22:00
ΤΡΙΤΗ
Mysore All levels
08:30 - 10:00
Yogadjust Body I
10:15 - 11:15
Pranayama Healing I
17:30 - 18:00
Yogadjust Soul II
18:15 - 19:15
Ashtanga led III
19:30 - 20:45
ΤΕΤΑΡΤΗ
Mysore I How to self practise
08:30-10:00
Yoga Twist Detox I
18:00 - 19:00
Hatha rules II
19:15 - 20:15
Kundalini Gathering III
20:30 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ
Mysore All levels
08:30 - 10:00
Hatha rules I
10:15 - 11:15
Lunar circle
18:00-19:00
Ashtanga improvisation Mysore
19:15-20:30
Hatha everevolving practise
20:45-21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Mysore I How to self practise
8:30 - 10:00
Divine pregnancy (ενσυνείδητη εγκυμοσύνη)
16:00 - 16:50
Yoga Twist Detox I
17:00-18:00
Kundalini I Live your life fully
18:15 - 19:30
Backbends II
19:45 - 20:45
ΣΑΒΒΑΤΟ
Yin Heart Restoring
10:15-11:15
Yogadjust body mind
11:30-12:30
έχεις την επιλογή…
Address:
Παύλου Μελά 21-23, Κορυδαλλός
Phone:
211 4015237
Email:
yogaforthepeople.gr@gmail.com